Adresas: 
Kauno g. 43, Klaipėda
Tel.: 46-383414

El. paštas: 
inkarelis@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.inkareliomokykla.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Savarankiško mokymosi, Dieninė, Mokymo namuose

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Tradicijos ir etosas

 

2009-2010 metais buvo organizuotos visos suplanuotos tradicinės ir netradicinės šventės, pramogos, akcijos, konkursai, metodinės savaitės. Šventės: Rugsėjo 1-ios „Jau kviečia mokyklon varpelis”,„Gražiausios gėlės tau, Mokytojau”, Pirmokų krikštynos „Draugystės ratelis”, Kalėdiniai renginiai „Kada ateina laikas nuostabus! ”, ,,Visą žemę man juk atneša mama”,,,Mes atsisveikiname Jus gražiausiais žodžiais pavadinę”.

 

Pramogos: ,,Rudenėlio dovanos”, „Būk atidus visur ir visada”, ,,Žiemos linksmybės”, ,,Mano šalis – mano Tėvynė”, ,,Guru guru į Kaziuko turgų”, ,, Kiškių velykaitės”.

 

Akcijos: „Atrask save”, „Iš praeities aruodų”, ,, Dovanoju šilumą širdies”, „Mūsų geri darbai žemei motinėlei”, ,,Gamtos bičiuliai žiemą”.

 

Konkursai, olimpiados: matematikos olimpiada 4 klasės mokiniams mokykloje, saugaus eismo konkursas „Eismo abėcėlė”, EKO ženklai.

 

Metodinės savaitės: „Te muzika ir pasakos užburia sielą”, „Vaikų kūrybos ir linksmybių diena”, „Atverkime širdį žaliajam pasauliui”.

 

Ženklūs buvo ugdytinių akademiniai ir neakademiniai pasiekimai. 2009-2010 m. jie dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra”, Klaipėdos miesto 4-ųjų klasių mokinių skaitymo čempionate Ievos Simonaitytės bibliotekoje (gauti 2 diplomai), meninio skaitymo konkurse „Neregėta negirdėta” (gautos 2 padėkos), edukaciniame renginyje skirtame Lietuvos Nepriklausomybės 20-čiui paminėti „Išausiu juostą žodžių ir spalvų” (gautas padėkos raštas), edukaciniame-kūrybiniame renginyje „Mažųjų skaitymai” (gautos 3 padėkos), „Šauniausio būsimo pirmoko” konkurse (gautas laureato diplomas), vaikų kūrybinės raiškos festyvalyje „Vaidinimų kraitelė” (gauti prėizai ir padėkos raštai), kvadrato pogrupių varžybose mero taurei laimėti (užimta III vieta), kūrybinių darbų skirtų Žemės dienai parodoje „Nereikalingų daiktų kalbėjimas” (gautos 2 padėkos), piešinių konkursuose „Tau, kurs saugai mane”, „Saugokimės gaisro”, „Stebuklingas meno pasaulis”, „Žiemos sapnas” (gauti prizai, padėkos raštai).